x

Словакы найбівшый страх мають з грозбы терорізму

00

Темны думкы на будучностьов выкликавають у обывателів Словакії найбівше грозбы терорізму, проглубованя соціалных розділів в сполочности і тыж стаґнація і упадок словацького школства. Выпливать то з репрезентатівного дослідженя Інштитуту про общі ворпосы. “Страх з терорізму чує 73 перцент респеондентів, з проглубованя соціалных розділів мать страх 71 перцент респондентів а стаґнацію і упадок школства як важный проблем до будучності чує 65 процент орпошеных людей,“ інформувала о тім Зора Буторова з Інштитуту про общі вопросы. Дослідженя далей вказало, же 56 процент респондентів поважовало за грозбу можну перемогу Маріяна Котлебу в жупных вольбах. Дане дослідженя ся реалізувало в половині септембра 2017 року.
(Петро Кімак-Фейко)