x

Словакія бы мала підпорити обмеджіня пластіковых выробків

00

Словакія правдоподобно підпорить пропозіцію Европской комісії, котра має обмеджыти вплив дакотрых пластіковых выробків на жывотне оточіня. Выходить то із рядного приправного становиска, котре енвірорезорт передложыв до меджірезортного припоминкового процесу. „Пропозіція є добра про рішіня безодкладного енвіроменталного проблему,“ пише ся в аналізі пропозіції.  Тота так само підкреслює, же пропозіція замірявать ся на найвеце находжены макропластіковы предметы на европскых плажах, значіть єдноразовы пластіковы выробку і рыбарьску выстрой.

(Медвідь, TASR)