x

Словакія выбудує нову вязницю

00

З пропозиційов выбудованя новой вязниці прийшла міністерка справодливості Луція Жітнянска, котру дала на меджірезортне продискутованя. Нова вязниця про мужів буде мати капаціту 832 місць і мать быти выбудована в Рімавскій Соботі в часті Сабова. Держава ю хоче выбудовати і превадзкувати формов общо-приватного партнерства. Двадцятьрічна концесія бы мала на основі одгадів резорту представувати цілковы кошты 222,7 міліонів евр. Дальшых 154 міліонів евр держава мине в рамках звышеных выдавків Збору вязничной і юстічной стражі. Головнов причинов розшыріня капаціты про выкон тресту є на основі міністеркы справодливості довгодобо неприязный вывой чісла арештованых, критична наповненість даных інштитуцій і неприязный технічный став вязниць.
(Петро Кімак-Фейко)