x

Словацькы копмпанії планують з даваньом кінцорічных премій про своїх робітників

00

Робітниці бы собі могли ку кінцю рока на своїй выплатній паскі найти вышшу фінанчну суму. Компанії то значіть планують роздати кінцорічны премії. Щедры будуть головно середні і великы фірмы. Найчастіше притім планують компанії выплачати премії у вышкі 300 евр а то у фінанчній формі. На выплату планує дати робітникам гроші навыше 44% середніх компаній з рочным оберненьом од 50.000 до 200.000 евр і 58% великых компаній з рочным оберненьом над 200.000 евр. Як далі увела словацька пресова аґентура ТАСР, премії буде давати лем 30% малых компаній.
(TASR)