x

Словацькы скавты будуть тот рік орґанізовати таборы скавтом з Україны

00

Словацькы скавты будуть тот рік орґанізовати таборы і про дїти і членів скавтьскых орґанізацій з Україны. Скавтьскы таборы ся одбывають не лем на Словакії, але орґанізують їх і народны скавстьскы орґанізації, в котрых пособить скавтьске гнутя. Вынятком не є ани Україна. Лїтнї таборы суть закончінём і выверхолїнём скавтьского рока, де сі членове можуть спробовати вшыткы надобыты способности. Дїти, котры ся стали частёв скавтьскых ґруп, будуть мочі перебыти лїто з новыма камаратами, вытворять сі новы спомінкы і утужать свої приятельства. ,,Моментално комунікуєме з україньскыма скавтами і рїшыме детаілы в повязаню з транспортом ці вшыткых потребных документів. З той сполупрацї ся тїшыме, і кедь нам є жаль, же взникла з доводу сітуації, в котрій ся нашы сусіде находять. Надїяме ся, же довєдна будеме знати зорґанізовати лїтнї таборы про што найвеце дїтей,” уточнила сітуацію Деніса Брадіакова, коордінаторка скавтьской службы, котра манажує проєкт Таборы про україньскы дїти.

(TASR, Шутіова)