x

Сполочность Slovnaft поважує новелу закона о вырубаню 70-перцентного солідарного вкладу  за рік 2023 за неприятельну

00

Сполочность Slovnaft поважує новелу закона, котров посланці Народной рады одобрили вырубаня 70-процентного солідарного вкладу  за рік 2023, за неприятельну, несправодливу, діскріміначну і пошкоджуючу інтересы Словакії. Сполочность пожадала презідентку СР Зузану Чапутову о ветованя споминаной новелы. (TASR, Pkf)