x

Судна рада бы мала 18-го юна волити кандідатів на судців европскых судів

00

Судна рада СР бы мала 18-го юна волити кандідата на судцю Общого суду Евроспкой унії і єдночасно трьох кандідатів на судцю Европского суду про людьску права  (ESĽP). Канцеларія Судной рады СР о тім інформувала на своїм вебсайті. Судна рада правда іщі минулого року в септембрі кандідатів зволила, але тоты пропозиції влада неодобрила. То значіть, же Право маючі пропонователі  мають можность предкладати пропозиції на єднотливых кандідатів до 31-го мая. (TASR, Pkf)