x

Управа взорцїв фінанцованя соціалных служеб має быти до 12. октовбра

00

На рокованю із заступцями самосправ і представителями Платформы за справодливе фінанцованя соціалных служеб, яке ся одбыло у четверь, премєр Петер Пеллеґріні декларовав, же нияке із заряджінь соціалных служеб, котре ся дістало до тяжкостей не своёв винов, бы не мало быти заперте. Высшы уземны цїлкы, міста і села ся постарають о каждого клієнта, котрый є днесь даґде поміщеный, увів Пеллеґріні з тым, же то потвердили і самы председове ВУЦ і підпредседа Здружіня міст і сел Словакії Любомір Лорінц. О врозцях фінанцованя говорить Петер Пеллеґріні: „До 12. октовбра, коли засяде засїданя председів самосправных країв SK8 а тоже буде засїдати далше председніцьтво Здружіня міст і сел Словакії, буде з боку міністерства передложеный по догодї з нима новый способ, респ. управа взорцов, котры дефінують, што суть оправнены наклады, што ся має фінанцовати, што ся не має фінанцовати, што є надштандард. То бы сьме потім хотїли перетавити, кедь то буде потрїбне, іщі в тім роцї до леґіслатівы Словацькой републікы так, жебы была платна уже про рік 2019.“
(TASR)