x

Цілкове чісло дотеперь выбавленых україньскых міґрантів на граничных є 128.170

00

За послідніх 24 годин до днешнього рана выбавили на граничных переходох на вступі з Україны цілково 14.202 осіб, з того од вчерайшого вечера до днешнього рана 5361 осіб. Інформувала о тім поліція на соціалній сіті. Найвеце людей, аж 9765, выбавили на граничнім переході   Вышне Німецько, на граничнім переході Убля 2695 осіб. Через граничный переход Вельке Слеменце перейшло 1742 осіб. На переході Вышнє Німецько і Вельке Слеменце в рамках теріторії Словакії пробігать процес выбавлюваня без чеканя. На переході Убля є актуалный час чеканя скоро 10 годин. Цілкове чісло выбавеных вступуючіх осіб на граничных переходох з теріторії Україны на Словакію  од зачатя конфлікту є до днешнього рана 128.170. (TASR, Pkf)