x

Шаля глядать особности, котры сі аслужать оцїнїня

00

Радніця в Шалї глядать особности, котры сі заслужать удїлїня дакотрого з містьскых оцінїнь. Публіка  може номінації посылати на містьскый уяд до конця септембра. Місто реґуларно удїлює честне обчанство міста Шаля і Цїну міста Шаля. Пропозіції можуть вміщати і мено особы, котра сі заслужить зготовлїня і умістнїня памятной таблы, бусты, сохы ці помника. Влони пріматор Шалї Йосиф Беліцкый удїлив Цїну міста Шаля Людовітови Ковачови за ёго роботу в стрїлецькім клубі а Імріхови Шмідови за сполоченьску і културну дїялность. Цїну пріматора міста Шаля удїлив за пропаґацію і звидительнїня міста Йосифови Скленарови.

(TASR, Шутіова)