x

Школьскы профсоюзы беруть передпрімарну освіту за добрый крок

00

Запроваджіня повинной передпрімарной освіты є подля Профсоюзу робітників школства і наукы на Словакії цалком добрый крок. Як про аґентуру TASR повів председа школьскых профсоюзників Павел Ондек, вшытко буде залежати од фінанчных вытрат, котры будуть на плечах міст і сел. За його словами і держава бы ся мала постарати, жебы то было фінанчно, персонално і просторово забезпечене. Здружіня міст і сел Словакії пожадало презідентку Словацькой републікы Зузану Чапутову, жебы не підписала новелу школьского закона, котра запроваджать повинну матерьску школу про пятьрічны діти. Здружіня твердить, же новела порушує Конштітуцію Словацькой републікы і запричінює технічны проблемы.

(Медвідь, TASR)