x

Штуденты і абсолвенты ошетрёвательства можуть жадати о пожычку

00

Штуденты і абсолвенты бакаларьского штудійного проґраму ошетрёвательство можуть од 5. юна передкладати жадости о стабілізачну пожычку з Фонду на підпору школованя. Тот опубліковав подмінкы додаваня стабілізачных пожычок на академічный рік 2018/2019. TASR о тім інформовав діректор Фoнду на підпору школованя Павол Кучмаш. ,, На додаваня стабілізачных пожычок в академічнім роцї 2018/ 2019 суть на основі змлувы о додаваню дотацій на стабілізачны пожычкы вытворенов меджі Міністерством освіты, наукы, баданя і шпорту СР і фондом, выдїлены фінанчны средства в цїлковій вышцї 2.662.000 евр,” приближыв Кучмаш. Жaдость о стабілізачну пожычку на академічный рік 2018/2019 мож передложыти до 15. юна. Детаілнішы інформації о подмінках додаваня стабілізачных пожычок суть доступны на сайтї www.stabilizacnepozicky.sk . 

(TASR, Шутіова)