x

Є выголошене друге коло выберового конаня на обсаджіня вольных місць судців на Найвысшім справнім суді СР

00

Друге коло выберового конаня на обсаджіня 29 вольных місць судців на Найвысшім справнім суді СР ся мать одбыти в маю. Выголосив го председа Судной рады СР Ян Мазак з тым, же жадость о вчленіня до выберового конаня є потрібне доручіти найпізніше до 6-го апріля до 15.00 год. Судна рада о тім інформувала  на своїй інтернетовій сторинці. Конкретні ся мать друге коло выберового конаня одбыти 11., 12., 18. a 19. мая в резіденції Судной рады, фурт зо зачатком о 9.00 год. О функцію судцу Найвысшого суду СР ся може претендувати судця, але і несудця, котрый выконавав правницьку прах найменше десять років і досягне вік 30 років ку дню выберового конання. (TASR, Pkf)