x

Ґашпар пожадав о увольніня з функції

00

Презідент поліцайного збору Тібор Ґашпар вчера пожадав о увольніня з функції. Про аґентуру ТАСР то увело одділіня комунікації і превенції Президія Поліцайного збору. Ґашпар на пресконференції у вівторок повів, же жадость подасть в середу. У функції скінчить найпізніше  31. Мая того року. У вівторок то ознамив председа влады Петро Пелеґріні, котрый є по одході Томаша Друкера повіреный дочасным веджіньом міністерства внутра.