x

Via Iuris крітікує пропонованый выбер поліцайного презідента

00

Орґанізація Via Iuris поважує пропозіцію зміны закона о державній службі членів Поліцайного збору передложену в парламенті за неакцептовательну, бо значно посилнює політічный вплив міністра внутрішніх справ на поліцайного презідента і цілу поліцію. Посланців жадать, жебы леґіслатіву не підпорили. Орґанізація пропонує, жебы поліцайного презідента і директора поліцайной іншпекції выберала в транспаретнім процесі і далше незалежна комісія, нє міністер. О одкликаню шефа поліції і іншпекції бы подля Via Iuris мали рішати окрім міністра і іншы субєкты. Орґанізація підкреслила, же бы одкликаня мало быти можливе лем на основі законом становленых причін і в припаді, коли не повнять законом становлены задачі або своїм діяньом важні огрожують доставірность поліції. Так само орґанізація апелує, же є треба зрядити іншпекцію незалежну од Міністерства внутрішніх справ.

(Медвідь, TASR)