x

ZMOS є проти скликаня засіданя парламенту

00

Здружіня міст і сел Словакії (ZMOS) спринимать скликаня днешнього міморядного засіданя Народной рады Словацькой републікы як газард з довіров і будучностьов Словакії. Здружіня зато апелує на депутатів парламенту, жебы не підпорили владны пропозіції законів „і вказали так міру сполоченьской одповідности і достойно вели кампань перед вольбами“. На ускорене проїднаня трьох владных пропозіцій не суть сповнены условії ани подля фаховців. Депутаты бы днесь у скороченім леґіслатівнім процесі мали їднати о запроваджіню 13-ой пензії, піднятю придавків на дітину ці о зрушіню знамкы на автострады. Подля Маріяна Ґібы з Правницькой факулты Універзіты Коменьского в Братіславі ся в тых припадах порушує порядок засідань, а доходить і ку порушіню прінціпу правной державы.

(Медвідь, TASR)