x

Вмер русиньскый писатель Михаіл Чухран

00

Із Підкарпатя пришла смутна вість, же 13-го юла 2023-го року перестало бити сердце русиньского писателя і актівісты Михаіла Чухрана. Люди го знали як чоловіка гумору, а він до остатнёй хвілї повный гумору а доброго настроїня і быв. Народив ся Михаіл Чухран 23-го новембра 1954-го року в Королеві на Підкарпатю. Робив у виноградівскій містьскій телевізії Виноградов-ТВ. В телевізії быв автором і ведучім множества проґрамів, в тім чіслї і русиньскых. Меджі тым писав віршы, гуморістічны але і філозофічны, котры вже меджі народом стали штось як фолклор. До послідньой хвілї людей обвеселёвав своїма віршами, фіґлями на сїтї Facebook. Нелем літературно актівізовав ся Михаіл Чухран в русиньскім русї на Підкарпатю. Быв актівный і в русиньскых обществах. Русиньска література пришла смертёв Михаіла Чухрана о великый талент, і барз плодного автора. Вічная память!

(Медвідь)