x

Выглядкову вежу на Дуклі по єй знову отворіню навщівить денно о половину веце турістів як передтым

00

Выглядкову вежу на Дуклі по єй знову отворіню, по реконштрукції, денно навщівить 300 аж 500 турістів. Є то о половину веце як передтым. Турісты мають можность попозерати собі комплексно зреконштруовану і змодернізовану выглядкову куполу з мултімедіалным выбавлїньом і експозічныма панелами. Навщівником понукають множество інформацій нелем о Дукляньскім перевалі, але і о єднотливых бойовых операціях выображуючі панораматічны заберы околиці. Выглядкова вежа на Дуклі была славностно отворена в октобрі 1974-ім року. Є высока 49 метрів і є на місці, де в октобрі 1944-ім року командер 1-го чеськословеньского армадного збору в Совїтьскім союзі, бриґадный ґенерал Лудвік Слобода мав єдну з многых командерьскых станіць на позорованя в часі боїв о Дукляньскый перевал. Выглядкова вежа є в часі літньой турістичной сезоны про верейность отворена од 1-го мая до 31-го октобра.  (TASR, Pkf)