x

Выголосили выслідкы змаганя о найліпшый стредошколскый часопис PSK

00

В змагані стредошколскых часописів Пряшівського края здобыло перше місце часопис Gymoš зо Споєной школы Юрая Геніха в Бардейові. Іде о його уж четверту перемогу в ряді на новинарьскій події, котра ся по рочній перерві одбыла знову під ґаранційов Пряшівського самосправного края (PSK). Наше радіо русин.ФМ о тім інформувала говоркыня PSK Даша Єленьова. До актуалного осьмого рочника новинарьского змаганя, котре выголошує  PSK в сполупраці з Реґіоналнов орґанізаційов Словеньского синдікату новинарів в Пряшові і Крайсков бібліотеков П. О. Гвіездослава, ся на тот раз приголосило 16 стредошколскых часописів з девятьох окресів. Подія  была знова отворена про вшыткы сорты школ в краю і їх часописы за школскы рік 2019/2020 і 2020/2021. Абсолутным переможцьом змаганя став ся часопис  Gymoš зо Споєной школы Юрая Генісха з Бардейова. О друге місце ся ділили два тітулы – Gymploviny з Ґімназія Терезіе Вансовей в Старій Любовні і Phase Ґімназія Леонарда Стоцкела в Бардійові. На третім місці скінчив часопис Life in the Academy SPŠ – Сукромного ґімназіа в Попраді. (Пкф)