x

Вышла книга присвячена сторічніці православного монастыря в Ладомировій

00

В тых днях вышла в словацькім языку нова публікація під назвов Маяк православя. 100 років од выникнутя ладомирьского монастыря як продовжователя православного монашества на Словакії (рр. 1923 – 2023), котрой автором є протоєрей Петро Сорока, православный духовный в Осаднім. Книжка є присвячена православному Монастырю пребодобного Іова Почаївского, котрый быв важным центром при обнові православя на теріторії выходной Словакії, хоць його існованя не тримало довго. Монастырь преподобного Іова Почаївского в Ладомировій, русиньскім селі Свідницького окресу, офіціално існовав од 1923-го до 1946-го року. Належав під Мукачовско-пряшівску єпархію Сербской православной церькви, но реално го вів архімандріта Віталій Максименко, котрый належав під Російску православну церьков в загранічу. Тота выникла у 1920-ых роках, была властно екзіловов церьквов по політічных змінах в Росії. В монастырю жыло много пізнішых славных духовных і монахів Російской православной церькви в загранічу. Монастырь мав властну друкарню, быв познатый вдяка своїй великій роботі у выдаваню і дістрібуції реліґійной літературы. Як послушник до монастыря в Ладомировій наступив і Василь Шкурла, родак з того села, котрый пак став владыком Лавром, митрополітом Выходной Америкы і Ню Йорку Російской православной церькви в загрнічу.  (LEM.FM, Pkf)