x

В Гуменнім в рамках інвестичных акцій домінує цікломіст через рікы Лаборець

00

Місто Гуменне реалізує в тім часі многы інвестичны акції. Як інформує на інтернетовій сторинці міста Маріян Шкуба з пресового реферату містьского уряду, домінує цікломіст і реґенерація внутроблоків. З будованям лавкы про пішых і ціклістів через ріку Лаборець радниця зачала в минулім року в новембрі і докінчена бы мала быти в новембрі того року. Розрахунок ставбы є 1,89 міліона евр, з того 95 процентів творять еврофонды і пять процент суть містьскы фінанчны джерела. Реконштрукція спевненых часті теріторій на улицях Лаборецька, Міерова, Соколовска і Духновічова мать быти докінчена в апрілі. Цілковый келчік представує 197.021 евр, з того фінанцованя з еврофондів є скоро 187.000 евр і сумов 10.000 приспіло місто. З еврофондів місто реалізує окрім іншого і будованя пішників на улицях Валашсковска і Чапаєвова, новой містьтной комунікації к основній школі в осаді Подскалка і продовжіня пішника  поздовш штатной драгы Гуменне-Порубка. Проєкт бы мав быти докінченый в апрілі. Цілковый розрахунок є 177.024 евр. В маю мать быти докінчена, наприклад,  і реконштрукція драг і пішників на теріторії міста за 420.000 евр з властных джерел. (TASR, Pkf)