x

В деревяных храмах прибыли авдіопроводници. І по русиньскы

00

Далшых пять деревяных храмів в Пряшівскім самосправнім краю здобыло турістічных авдіопроводників. В Гервартові, Коріївцях, Фрічці, Грабовій Розтоці і в Тополі собі турісты можуть выслухати выклад в дакілько языках. В двох русиньскых деревяных храмах прибыли авдіопроводници, в котрых мож выбрати собі і русиньскый язык. Як інформовала Барбора Чехова з Крайской орґанізації турістічного руху (КОТР) Северовыход Словакії, в минувшім році прибыли авдіопроводници до храмів у Брежанах (даколи была назва Буяк), Ялинці, Вышнім Комарнику і в Яловій. Вшытко тото діє ся в рамках проєкту КОТР Северовыход Словакії під назвов Одкрыты храмы. „Проєкт Одкрыты храмы обсягує вытворіня авдіопроводників, пропаґачных матеріалів і цілкову підпору навщівности храмів, котры правом называны суть перлами выходу,“ повів Мартін Яношко, директор КОТР Северовыход Словакії з тым, же в році 2023 планують і супроводны події у выбратых локалітах. (LEM.FM, Pkf)