x

В Збої згорів турісітчный притулок

00

В селі Збой в окресі Снина в неділю 13-го юна того року згорів турістічный притулок. Як TASR інформовала пряшівска крайска поліцайна говоркыня Яна Ліґдайова, поліція зачала в припаді карный процес в справі пошкоджованя чуджого маєтку. Притулок з розмірями пять на пять метрів належав Державній охороні природы. На місце пожару покликали і фаховця на зіщованя причін пожару, котрый не вылучів чуджу вину. Шкоду на маєтку вычіслили найменше на 9000 евр. Закон при такім карнім чіні становлює про виноватого арешт на шість місяців аж три рокы, повіла Ліґдайова.

(Медвідь, ТASR)