x

В Културно-креатівногім центрї взникне каворкінґовый центер

00

В просторах Културно-креатівного центра (КЦ) Клаштор в Рожняві отворять в септембру першый каворкінґовый центер в рамках міста. Як TASR за КЦ Клаштор інформовала Катаріна Байзікова, простор додасть жытелям міста і ёго навщівникам робоче заземя, але і можности на взаємне перепаяня ся і передаваня скушеностей. ,,Подобный простор дотеперь в містї хыбав. Ёго посланём є додати куртодобе ці довгодобе робоче і креатівне середовище не лем домашнїм Рожнявчанім, але і навщівникам міста і Ґемера,“ увела Байзікова. Културно-креатівный центер Клаштор выникнув в роцї 2016 по тім, як ґрупа надшенцїв зачала переміняти будову на місце, котре бы жыло културов і уменём. В сучасности ся ту орґанізують різны концерты ці діскусії, в просторах ся находить і кавярня ці книгкупецтво. Центер нукать і просторы на уквартелёваня, ожывили ту тыж крайчірьску дїлню, котрой цїлём є шыти про словацькы значкы помалой утримательной моды.

(TASR, Шутіова)