x

В окресі Снина наштартовав ПСК вызначны проєкты

00

Председа Пряшівского самосправного краю (ПСК) Мілан Маєрьскый абсословав далшу робочу навщіву, тот раз в окресі Снина. Як інформовала Леа Леготьска із Одділіня комунікації ПСК, із соціо-економічныма партнерами діскутовав жупан в понедільок 27-го мая 2024-го року о зреалізованых інвестіціах на теріторії, і о потенціалі. Пряшівска жупа до того реґіону інвестує не малы фінанції, жебы забезпечіти про 24 сел воду і про 28 сел окресу каналізацію. Окрім того будує ся 74-кілометрова біціґльова траса Poloniny trail, котра має ожывити турістічный рух і буде мати капчаня з Польщов і Українов. ПСК проінвестоав при цілковых приправах і проєктовых роботах на забезпечіня воды і каналізації в окресі Снина дотеперь єден міліон евр. З роботами в штирьох русиньскых долинах – Пчолине і околіця, Убляньска долина, Влычска долина і Збойска долина, хоче продовжовати і в далшім періоді. Планованы суть і далшы проєкты, котры мають зліпшыти жывот в реґіоні. В рамках інтеґрованой теріторіалной стратеґії має край приготовленых 22 проєктів за цілкову суму 23 міліонів евр. Далшых десять міліонів евр планує інвестовати край в найблизшім періоді до реконштруцкії частей драг Гостовіці – Пчолине і Стащін – Влыч ІІІ. етапа, оправы веце опорных мурів і коло штирьох мостів у окресі Снина. (ЛЕМ.ФМ, Пкф)