x

В Пряшові буде найвекшый велеторг на выході

00

26-ый річник традічноговеле торгу АБЕЦЕ (ABC) ставебництва Загорода отворить свої ворота уж 20-го марца в пряшівскій Містьскій шпортовій галі Taтрaн і потриме до четверга 22-го марца. Головным цільом велеторгу є порадити каждому, хто хоче будовати, оправляти або дізнати ся новоты в будованю і бываню.  Буде ту і богата понука підлог, дверей, облаків, козубів, матеріалів на стріху і много іншого. Інтересна буде понука зимушніх загород і шырокый сортімент матеріалу до загороды – знарядя, насіня, садива бандурок, квітя ці овоцных стромиків. Домашні пчолярі придуть нукати нелем свої выробкы з меду, але і рады про загородкарів. Премєру будуть мати людовы ремесла – дзвонкарі, пищалкарі, різбарі, медівникарі і чіпкарькы. Вступ на торг є безплатный.
(А. Кузмякова)