x

В Ракоціго палацу сприступнили історічну апатыку з 19. стороча

00

Крайскый музей в Пряшові сприступнив у своїм сідлї- Ракоціго палацу нову сталу експозіцію оріґіналной пряшівской апатыкы У св. Троїцї. Історічный мобіліар походить з 19. стороча а при ёго іншталації ся в што найвекшій мірі зогляднило первістне розміщіня бутора. Выбавлїня апатыкы належить ід найцїннїшым історічно-фармацеутічным експонатам музея. TASR о тім інформовав Растїслав Жітный з Крайского музея в Пряшові. Подля слов історіка Крайского музея в Пряшові Еріка Ондрія апатыку У св. Троїцї не постигла в 20. сторочу волна модернізації, дякуючі чому днесь мож обдивовати єй історічный мобіліар. Окрем невыгнутного робочого выбавлїня быв лабораторій апатыкы зарядженый модерным парно-варным апаратом а приручна бібліотека обсяговала окрем лїкописів, приручок і зборників і публікації, котры слїдовали найновішы добовы знаня з фармації.

(TASR, Шутіова)