x

В Чабинах ся мусять сельскы будовы выкурёвати деревом

00

Чабины, село в Меджілабірскім окресі выникло споїньом Вышніх Чабин і Нижніх Чабин. І кедь демоґрафічна кривка в селі вказує на фурт зменшуюче ся чісло обывательства, село фурт є єдным з найвекшых сел в окресі.  Днесь в нім жыє коло 350  обывателів. Так як і іншы села нашого реґіону і в Чабинах мають проблемы з недостатком фінанцій на основный ход села. І зато може,  найвекшым проблемом в селі є хыбаюча плінофікація, котру бы найвецей привітали нелем тоты найстаршы обывателі села, але і сам староста. Як про наше радіо Русин.фм староста села Мілан Мороз повів, же з той причіны мусять  з дрывами  выкурёвати і сельский уряд, културний дом, матерску школу і іншы сельскы будинкы.  То значіть, же каждорочні мусять перед каждов зимов забезпечіти коло 200 метрів дерева. Мы сьме ся старосты села опросили, ци є даяка надія, же в селі іщі буде даколи зреалізувана плінофікація. Староста села Мілан Мороз  на то зареаґував, „так само, ці плін, ці вода, ці каналізація, то суть великы інвестиції. Такый валал як наш, з такым чіслом обываттелів неможе іти до такого проєкту. В такых сітуаціях бы наісно мав штат помочі, або може сусідні села бы ся мали споїти і  іти до такой реалізації проєкту вєдно.“ (Pkf)