x

Добровольници в Ублі суть вычерьпаны

00

Добровольници, котры на гранічнім переході в Ублі помагають людям, якы втікають перед войновым конфліктом на Україні без перервы уж майже два тыждні, зачінають быти вычерьпаны. По аґентуру TASR то повіла їх коордінаторка Зузана Бурдова. Зато публіковали вызву на розшыріня їх рядів. За добровольників у різных областях, котры теперь є потрібне забезпечовати, ся мож приголосити посередництвом електронічных формуларів, котры были зроблены. Вшыткы інформації і формуларі можете найти, кедь ся на сіті Facebook придате до ґрупы Dobrovoľníci Ubľa.

(Медвідь, TASR)