x

До дуалного навчаня є в ПСК запоєных 7 школ і 83 школярів

00

До сістему дуалного навчаня є в Пряшівскім самосправнім краю запоєных 7 школ а в них 83 школярів. Найвеце їх такым способом приправлює Середня одборна школа технічна в Попрадї в співпраці з Татраваґонков Попрад. Півовар Шаріш у Великім Шарішу хоче здобыти до єдной класы десять школярів про одбор біохемік – выроба пива і сладу. Партнерьсков школов буде Середня одборна школа обходу і служеб в Пряшові. В Бардеёві на Споєній школї ся буде дати штудовати в дуалї одбор оператор скуряной выробы. Новый ведучій одбору школства Уряду ПСК Ян Фурман інформовав, же дуалне навчаня не має заты ровномірну підпору з боку фірем у вшыткых окресах краю. Ёго амбіціёв є запоїти до того сістему што найвеце земестнавателїв і затрактівнити го і про меншых подникателїв. Одбор школства ся хоче заміряти і на профілацію школ, жебы было уже з їх назвы знати, на што суть заміряны. За недобрый крок в минулости Фурман поважує, же школы зачали понукати шыроку плеяду одборів і так взникали споєны школы. „Зато хочеме вернути привласткы школам, котры бы мали выґенеровати штудійны і учебны одборы якраз про тоту шпеціалізацію школ. В рамках Пряшова уже маєме такы вышпеціфікованы дакотры школы, як є лїсницька, ставебна, стройніцька або електротехнічна. То сути тіпічны школы, котры мають носны штудійны одборы,“ конкретізовав Фурман.
(TASR)