x

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска выдавать книжку Чехословацькый світ в Карпатах 

00

Чехословацькый світ в Карпатах – то є назва книжкы, котру в тых днях выдавать Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска в авторстві Владиміра Куштєка. Публікація, котра буде мати тексты в чеськім, словацькім і русиньскім языку, выходить з фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностных меншын і є вкладом той орґанізації ку святкованю сторічніці републікы. „Цільом того проєкту є припомянутя собі періоду розвитку Підкарпатьской Руси в роках 1919 аж 1939, коли тота країна была частьов Чехословацькой републікы,“ пише выдаватель новой публікації. Як далше дочітаме ся, книжка обсягує 37 капітол, котры суть присвячены розвитку окремых міст і містечок, од Ужгорода аж по Ясіню. Описує жывот і културны традіції Русинів – автохтонных жытелів Підкарпатя, но і далшых народностей той теріторії. Увага звертать ся і на особности културного і сполоченьскоко жывота, котры на Підкарпатю діяли.

Прочітайте собі / Pročitajte sobi