x

З Домашы бы мала быти модерна рекреачна область

00

Меморандум о взаємній сполупраці в розвою турістічного руху на Домаші підписали 8-го новембра старостове сел, предностове окресных урядів, міністерства транспорту і ініціатор стрічі Пряшівскый самосправный край. Їх сполочным цільом є розвой даного реґіону і притягнутя турістів. З Домашы хотять вытворити модерну рекреачну область, де ся буде дбати на еколоґічный і културно-інформачный турістічный рух, главні про родины з дітма, актівных і пасівных шпортовців. Згодли ся на тім актеры вчерашньой стрічі на Уряді Пряшівского самосправного краю, котры підписали Меморандум о взаємній сполупраці. Охоту кооперації декларовала штатна секретарька Міністерства транспорту і выставбы СР Катарина Брунцкова, предностове окресных урядів і старостове сел на берегах Домашы вєдно з председом ПСК Міланом Маєрьскым. (TASR, Pkf)