x

Крайске музеум Пряшів ся пышыть кроніков школского іншпекторату з 20-ых і 40-ых років 20-го столітя

00

При контролі і спрацюваню старых збірок Крайского музея Пряшів нашла ся кроніка школского іншпекторату з 20-ых і 40-ых років 20-го столітя. Суть в них уведжены успіхы єднотливых школ, але і  то, якы проблемы їх трапили, де было потрібне выбудовати нову школу і тыж дани о педаґоґох. Подля історика музеа Еріка Ондріу є выняткова тым, же тоты кронікы были писаны в єднім ровнописі і якраз оріґінал ся находить у них в музеї. (TASR, Pkf)