x

Левоча на списку найменше розвинутых окресів

00

Список найменше розвинутых окресів Словакії, на котрых підпору іші в року 2015 влада прияла закон, ся розшырив і о Левочу. В актуалнім списку было 15 окресів, в посліднім четверьроку до нього окрім Левочі прибыла і Снина. Запис до даного списку на основі слов предносткы Окресного уряду в Левочі Аделы Кочішовой неє приємным, выходить з порівняня міры безробітя в данім окресі і середины на Словакії за девять місяців посліднього рока. „Покы є міра безробітя в окресі 1,5 разів высша як середина Словакії, окрес ся запише ку тым, што ся безробітя тыкать, найменше розвинутым,“ пояснила Кочішова з тым, же цільом процесу є вытворити условія про наштартуваня економікы і разом з тым про вытворіня новых робочіх міст. Зо закона выпливать даным окресам можность здобутя реґіоналной помочі, котра мать служыти на пониженя міры безробітя. Окресім шак зо запису взникать і повинність выпрацювати акчный план, котрым повніням бы ся безробітя на його території мала понижувати.
(TASR)