x

Любовняньскый музей здіґіталізовав записникы Яна Лазоріка

00

Любовнянскый музей вырїшыв продовжовати в спрацованю і презентованю наслїдства по вызначнім етноґрафови Янови Лазорікови, котре є скрыте в містных архівах. ,,Дякуючі проєкту з назвов Діґіталізація етноґрафічных записників і рукописів  Яна Лазоріка, котрый з публічных здроїв підпорив Фонд на підпору уменя, ся нам подарило здіґіталізовати дослїджовательскы записникы і рукописы іншпіратівного науковця отцюзнины, котры він сам назвав писанкы,“ увела етноґрафка Наталія Шпесова.Записникы не сміли хыбіти на жаднім з ёго теренных дослїджінь а вміщають цїнны інформації передовшыткым з области духовной народной културы окресів Стара Любовня, Пряшів і Сабінів.

(KORZÁR, Шутіова)