x

Меджілабірці представили проєкт новой станіці

00

Єдным з інвестічных замірів міста Меджілабірці на 2021-ый рік є выбудованя влаковой і автобусовой станіці. Тота буде на місці збуряной такзваной малой желізнічной станіці. Подобу будовы представило місто в першім тогорічнім выданю свого періодіка Spektrum. Цілый простор буде безбарьєровый, рахує ся зо станіцьов „модерного тіпу“ з капацітов 30 особ. В рамках проєкту з розрахунком 254 тісяч евр, на котрый самосправа дістала 200 тісяч з Міністерства інвестіцій, реґіоналного розвитку і інформатіації, має ся выбудовати і праковиско, забезпечіти мобіліар, лавочкы, стоян на біціґлі і кошы на смітя.

(Медвідь, TASR)