x

Меджілабірчане в році 2020 реалізовали проєкты за скоро 1,5 міліон евр

00

Місто Меджілабірці, котре мало минулорічный розрахунок скоро 7,5 міліон евр, зреалізовало в часі позначенім пандеміов інвестічны акції в сумі за скоро 1,5 міліон евр. Як выходить з оцінкы, котров ся вчера заподівали містьскы посланці, до резервного фонду попутовав пребыток господаріня веце як 138.000 евр. Меджі інвестічны акції ‟меншого розсягу‟ зачленив пріматор міста Ладіслав Вышньовськый реконштрукцію комунітного центра ці матерьской школы на Уліці ґенерала Свободы. За меншы поважує проєкты реалізованы в основных школах ці роботы повязаны з буряньом на малій железнічній станіці. Фінанчні найтязшым минулорічным проєктом было добудованя матерьской школы на Замочницькій уліці в сумі  веце як 400.000 евр ці выбудованя мултіфункчной ледовой плохы за 373.000 евр. Минулого року місто взяло пожычку 700.000 евр на дофінанцованя проєктів в рамках словацько-польской сполупраці. (TASR, Pkf)