x

Місто Пряшів глядать варователькы

00

Пряшів каждорочні помагать веце як 200 старшым людям. Мать веце як 80 робітників, но подля пресреференткы Містьского уряду Ленкы Шітаровой фурт їх не є достаток, главні варовательок. Тоты окрем старостливости о старшого чоловіка, утримують порядок в обыстю, роблять накупы і іншы потребны службы. Хто бы мав інтерес о тоту роботу може написати жадость, приложыти жывотопис  і копію докладу о потребній освіті. Термін выберового конаня буде опублікованый на інтернетовій сторінці міста Пряшів. (TASR, Pkf)