x

Місто Снина хоче будовати енерґетічный нуловый квартельный дом

00

Місто Снина хоче на місцьці бывшого “Тітаніку“ будовати енерґетічный нуловый квартельный дом. Замірь приправы жадости о фінанчный вклад на проєктову документацію в рамках приправованой вызвы REACT-EÚ фінанцованой з Інтеґрачного операчного проґраму (IROP) і тыж жадости в рамках вызвы на підпору іноваціі і розвой подниканя фінанцованого з Норьского фінанчного механізму і штатного розрахунку одобрили містьскы посланці на своїм вчерайшім вынятковім засіданю. Самотма конштрукція квартельного дому мать быти предложена так, абы выслідком быв енерґетічный нуловый дом, то значіть актівный дом, котрый выпродукує веце енерґії за рік, як спотребує, шетрить енерґію, жывотне оточіня і притім давать приємну і здраву внутрішню кліму. Тепелны страты будовы мають быти так само понижены “на мінімум“. Выгодов даного пілотного проєкту є і то, же при його реалізації будуть поужыты іноватівны рішеня з цільом будучой выробы якраз в Снині, што вытворить тырвалы працоввны місця – наприклад при выробі префабрікатів, компонентів і іншыш субдодавок потрібных на реалізацію такых ставеб. (TASR, Pkf)