x

Нашы села про енерґетічну крізу мусіли завести шпоровливы опратріня

00

Многы села в Пряшівськім краю мусіли про звышене плачіня за енерґії завести шпоровливы опратріня. Особливо про меншы самосправы є то подля їх слов тяжка сітуація. В селі Собош в окресі Свідник  звышыв ся келчік за плін зо 78 скоро на 200 евр, за електрику зо 138 на 479 евр за сельскый уряд і скоро зо 100 скоро на 300 евр за верейне світло. Як конштатовала старостка села Івана Іванчова, же село річно господарить зо сумов коло 45.000 евр. Звышеный келчік  на енерґії подля старосткы заставить інвестиції і сполоченьскы акції. Селу Вышня Ядлова в окресі Свідник зо 185 жытелями  звышыв ся келчік за електрину о 252 процент з 900 на 2272 евр рочні і на плін о 381 процент з 1260 на 4800 евр рочні. Старостові Мірославові Чепанові ся понижыв робочій  обовязок і тым  і заробіток. Село рочні господарить зо сумов коло 50.000 евр. Староста невылучів, же про енерґетічну крізу буде мусіти обмеджіти наприклад і верейне світло ці інвестиції, аналоґічно як ся то уж стало в іншых селах нашого реґіону. (TASR, Pkf)