x

На дальшый школскый рік є призначеных в рамках ПСК 6 316 місць про учнів першых річників середніх школ

00

Чісло учнів, котры приймуть в будучім року середні школы, бы мало реалніше копіровати демоґрафічный вывой і потребы торгу праці. Выходить то з новой леґіслатівы, котров міністерство школства обмежыло правомочі крайскых парламентів і призначіло чісло учнів першых річників про вшыткы школы на теріторії края. Пряшівскый самосправный край мать про вшыткы школы у своїй територіялній пособности подля ознаміня міністерства школства в школскім року 2019-2020 на перерозділеня 6 316 місць. Пожадавкы середніх школ суть але омного вышшы, як то дозволює выголосіня. Як повів про нашы радійо Русин.фм Ян Фурман, ведучій одбору школства, молодежі і тілесной выховы ПСК, „Школы понукають о 2 753 місць вецей, як є реална потреба і так тому было і в минулості. Тото поуказує на то, же тот став быв довгочасово звелічуваный і неутрлимательный. Опатріня, котры ся теперь приїмають у звязку з оптімалізаційов сіті середніх школ і леґіслатівныма змінамі, суть передовшыткым зреалніньом реалных потреб прахі і снажіньом рефлектовати вывой торгу праці.“
(TASR)