x

Новов директорков Центра языків і култур народностных меншын Пряшівской універзіты ся стала доц. Анна Плїшкова

00

1. марца 2018 ректор Пряшівской універзіты в Пряшові проф. ПгДр. Петер Коня, ПгД., на основі конкурзу выменовав до функції нову директорку Центра языків і култур народностных меншын ПУ. Стала ся нёв доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД., дотеперїшня директорка Інштітуту русиньского языка і културы ПУ. Веджінём центра была Плїшкова повірена од 1. септембра 2017, коли із функції одышов першый директор проф. Петер Каша. Нова директорка зістає надале і директорков Інштітуту русиньского языка і културы. Центер языків і култур народностных меншын на ПУ быв створеный кінцём рока 2015 на базї трёх інштітутів – Інштітуту русиньского языка і културы, Інштітуту мадярьского языка і културы і Інштітуту ромскых штудій. В сучасности Центер реалізує 7 штудійных проґрамів на базї мадярьского і русиньского языка у вшыткых трёх ступнях высокошкольской освіты – бакаларьскім, маґістерьскім і докторьскім, а на акредітацію приправив новый бакаларьскый проґрам із замірянём на ромскый язык і културу.
(Зденка Цітрякова)