x

Одбыло ся выгодночіня Літературного конкузру Марії Мальцовской

00

Днесь ся в просторах Бібліотекы карпаторусиністікы на Пряшівскій універзітї одбыло выголошіня вылсїдків Літературного конкурзу Марії Мальцовской. В тім роцї ся до літературного конкурзу приголосило 8 писателїв із своїма творами, меджі нима і дакотры новы авторы. Запоїти ся до конкурзу авторы могли поетічныма, прозаічныма ці драматічныма творами. Порота оцїнює три найлїпшы оріґіналны авторскы творы писаны в русиньскім языку. О выголошіню выслїдків про Русин.фм інформує член пороты, літерат др. Михал Павліч: „До 5. рочника Літературного конкурзу Марії Мальцовской ся запоїло дакілько писателїв. В конкурзї была в тім роцї заступлена поезія і проза. Третє місце здобыв Осіф Кудзей за свої байкы з капков сполоченьской крітікы. Порота оцїнила їх гумор і ритмічне оброблїня. Друге місце обсадила Людмила Шандалова, автокра, котра не зістає лем коло єдного жанру, ці цїлёвого чітателя. До того рочника ся запоїла лірічныма творами. А наконець перше місце здобыв Юрко Харітун, русиньскый поет, котрый є майстром свого ремесла на професіоналній уровни. Порота оцїнила многозначность і оброблїня стихів, котры мож задїлити до рефлексівной і духовной лірікы. За пороту дякую вшыткым авторам за участь а выгерцям сердечнї ґратулую.“ Мы за редакцію справодайства Русин.фм тоже ґратулуєме нашым писателям і жычіме много іншпірацій до їх далшой літературной творбы.
(Цітрякова )