x

Одкрыли зреконштруованый каштель в Гуменнім

00

Вчера святочно одкрыли ренесанчный каштель в Гуменнім, котрый має по великій реконштрукції екстерьєру знова подобу з періоду посліднього перебудованя Андрашійовыма. Проєкт комплексной обновы народной културной памяткы основаный на рештавраторьскых прінціпах з цілковыма вытратами приблизно 6,5 міліона евр ся реалізовав по етапах і проходив довєдна 15 років. Резултат робот Вігорлатьскый музей, котрый в каштелю має своє працовиско, і Пряшівскый самосправный край як зряджователь музея і головный інвестор, представили у віторок за участи пряшівского жупана Мілана Маєрьского.

(Медвідь, TASR)