x

О сабіновскых історічных мурах кріпости выникне відео

00

О історічных мурах кріпости Сабінова выникне відео. Інформує о тім місто на своїм вебсайті. Місто ословили представителі проєкту Ожывлены памяткы і пожадали о можливость створіня такого відеа. З натачаньом почало ся в попередніх днях. Відео бы мало быти зроблене до літа. Цільом проєкту є формов позітівных прикладів обновы културных памяток мотівовати людей ку одповідному приступу ку нерухомій але і рухомій кулутрній дідовизні. Сабіновскы муры кріпости были выбраты зато, бо были цілы зреконштруованы. В рамках реконштрукції, котра проходила у 2022-ім році, была обновлена южна часть містьского укріпіня, де было зреконштруованых майже 600 метрів і муры были добудованы до автентічной вышкы.

(Медвідь, TASR)