x

Петер Конай надалей ректором Пряшівской універзіты

00

Урядуючій ректор Пряшівской універзіты (PU)  в Пряшові Петер Конай обгаїв свою позицію на дальшый функчный період. В тайных вольбах о тім вырішыв Академічный сенат PU. О функцію ректора ся уходило і урядуючій декан Філозофічной факулты Василь Ґлухман, котрый ся кандідатуры вздав. Пресову аґентуру ТАСР о тім інформувала говоркыня універзіты Анна Полачкова. „Єм рад, же робота, котру сьме перед штирьма роками зачали, была оцінена позітивні і Академічный сенат єй высловив ясну підпору, за што єй членім дякую,“ увів Конай по вольбі. Як далей продовжував, головным цільом в дальшім функчнім періоді буде утриманя позиції універзіты в словацькім і меджінароднім академічнім просторі, докінченя реалізації проєкту і зачати новы, абы універзіта робила проґрес такым темпом як дотеперь. (TASR, Pkf)