x

Петіція за захрану свідніцькой породніцї

00

Як реакцію на розгоднутя веджіня сполочности Світ здоровя, а.с. зрушыти од зачатку фебруара ґінеколоґічно-породніцьке оддїлїня в Немоцніцї арм. ґенерала Л. Свободы ся в окресох Свідник і Стропків розбігла петічна акція Захраньме породніцю. Ініціовав єй посланец Заступітельства Пряшівского самосправного края за окрес Свідник Ян Воок, котрый інформовав, же доводом были поднєты жытелїв. „Думаме сі, же і пріватна сполочность превадзкуюча здравотніцьке заряджіня, бы мала приглядати і на погляд верейности, особисто в реґіонї, котрый належить міджі найменше розвинуты на Словакії,“ увів Воок. Петіціов хотять дати ясно знати, же жытелї з цїлого реґіону не суть згодны з оголошеным зрушінём немоцнічного оддїлїня. Доводом зрушіня має быти недостаток атестованых ґінеколоґів, причім остатнїй лїкарь на повный увезок подав кінцём рока выповідь. В немоцніцї є і менше породів, а то о 24 менше як в роцї 2016. Своє становиско ід сітуації послало і Міністерство здравотніцьтва. Міністер роковав з веджінём немоцніцї у Свіднику, як і з представителями сітї Світ здоровя, до котрой шпыталь належить, з цїлём найти рїшіня. „В крайнім припадї є резорт здравотніцьтва приправленый помочі і персоналныма капацітами. Таксамо мам прислюб од міністра внутрїшнїх дїл, же бы припаднї знали помочі і лїкарї з ёго резорту. Так як єм ся уже высловив, рушїня породніцї не поважую за добре рїшіня, з оглядом на ключове поставіня реґіоналной немоцніцї в спадовій области“, згоднотив міністер здравотніцьтва Томаш Друкер. Інформацію принїс Korzar.sme.sk.
(Зденка Цітрякова)