x

Пряшівска радниця опубліковала вызву на можность здобытя дотації в області културы, шпорту і в соціалній області

00

Місто Пряшів опубліковало вызву на можность здобытя дотації в області културы, шпорту і в соціалній області. Жадости про кажду область мож дати до 31-го марця через призначены бланкеты, котры суть опублікованы на інтернетовім сайті радниці. В області културы місто давать дотації лем на підпору тых културных акцій, котры суть орґанізуваны на території міста Пряшів. В минулім року было підпореных 166 субєктів в цілковій сумі вецей як 436.500 евр. З даной сумы 335.000 было призначено про 82 субєктів з області шпорту. Область културы підпорило сумов 70.000 евр, котру розділили  меджі 44 жадателів, і сумов вецей як 31.500 евр підпорили 40 субєктів в соціалній області. (TASR, Pkf)