x

Пряшівска універзіта вчера отворила 26-ый академічный рік в єй новодобій історії

00

Пряшівска універзіта (PU) в Пряшові вчера в історічнім будинку Парку културы і оддыху Чорный орол отворила 26-ый академічный рік в єй новодобій історії. Подля слов ректора PU Петра Кониу, і наперек пандемії і з ньой выходжаючі обмеджіня ся   PU подарило утримати стабілне чісло штудентів. В тім академічнім року універзіта докінця зазначіла о 15 процент веце приглашок на штудіюм як в минулім року. В трьох ступіньох высокошколского навчаня на PU подля говоркыні PU Анны Полачковой актуалні є записаных скоро 8100 штудентів. Частьов отворіня академічного рока было і призначіня ціны ректора, котра была одовздана 29 творивым робітникам універзіты за значный вклад  в єднотливых ведных одборох, 12 працовникам за науковый выступ робітників  до 40 років і єдному науково-дослідницькому робітникові за іновацію і науковый обяв. Цінов ректора было оціненых і 14 штудентів універзіты за успішну репрезентацію PU. Оцінены были тыж штирї катедровы інтернетовы сторинкы. (TASR, Pkf)