x

Пряшівска універзіта одкрыла 25-ый академічный рік

00

В трьох ступнях высокошкольской освіты на Пряшівскій універзіті в Пряшові є актуално записаных 8249 штудентів. Чісло штудентів подля говоркыні універзіты Анны Полачковой іщі нє є фіналне, кедьже запис на дакотрых факултах іщі все проходить. Пряшівска універзіта у віторок офіціално одкрыла в Театрі Йонаша Заборьского за порядком 25-ый академічный рік. В рамках одкрытя одбыло ся і вручаня Ціны ректора, котра была уділена 28 робітникам універзіты і 18 штудентам. Меджі оціненыма тот рік быв і проф. Йосиф Сіпко, русіста, котрый є актівный і в русиньскім русі.

(Медвідь, ТASR)